Vision, Mission and Strategy

NL: for English scroll down

Why

Pure openheid.

Verbinding met de medemens staat centraal.

Iedereen durft en wordt uitgenodigd zichzelf te zijn.

Tot in de diepste lagen.

 

Vrijheid om te groeien, ontwikkelen, verkennen.

Intellectuele uitdaging.

 

Volledige harmonie met de natuur.

Gezonde dosis magie en mystiek.

 

De kracht van oneindig veel energie.

 

 

How

Eerlijke, oordeelloze spiegels worden opgehangen.

Mensen in zichzelf doen geloven.

Luisteren. In staat echt aanwezig te zijn.

Onverschrokkenheid.

 

Avontuur en onderweg zijn.

Onverzadigbare behoefte aan informatie.

Voldoening in oplossen complexe problemen.

Verantwoordelijkheid en veiligheid voor innerlijk kind.

 

Mijn behoefte vertalen naar manifesteren, vorm.

 

 

What

| Sjamaan | Ceremonieleider | Initiatiefnemer | Vertaler |

 

Oprichter zelfvoorzienende woongemeenschap, broederschap.

 

Missie:

Hartstocht.

Schoonheid en ontroering.

 

———————– English

 

Why

Pure openness.

Connection with fellowman is central.

Everyone dares and is invited to be themselves.

Until the deepest of their being.

 

Freedom to grow, develop, discover.

Intellectual challenge.

 

Complete harmony with nature.

Healthy dose of magick and mysticism.

 

The power of unlimited amounts of energy.

 

 

How

Reflection through honest, non-judgemental mirrors.

Making people believe in themselves.

Listening. Capability of true presence.

Undauntedness.

 

Adventure and being on the move.

Insatiable want for information.

Satisfaction in solving complex problems.

Responsibility and safety for inner child.

 

Translating my needs to manifestation, form.

 

 

What

| Initiator | Translator| Ceremony leader| Shaman |

 

Founder of self-sustainable community, brotherhood.

 

 

Mission:

Ardour.

Beauty and feeling moved.